Sol·licitud de Servei d'Internet

Completa el següent formulari

Sol·licitud de Servei d'Internet
Formulari de Sol·licitud de Servei d'Internet
Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
1Protecció de Dades
2Dades Personals
3Opcions del Servei
4Dades Bancàries
Consentiment Protecció de Dades
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), l'informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per INFORMÀTICA RÀPITA SL, amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s'hagin obtingut i sempre que no exerceixi cap dels drets que l'amparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal. Un cop les seves dades ja no siguin necessàries, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades. Així mateix, l'informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a INFORMÀTICA RÀPITA SL amb domicili C/ Esglèsia Nova, 75 43540 Sant Carles de la Ràpita o enviant un correu electrònic a informaticarapitasl@gmail.com junt amb la fotocòpia dels seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), el informamos que los datos personales aportados en este formulario serán tratados por INFORMÁTICA RÀPITA SL, con el fin de prestar los servicios solicitados. Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se hayan obtenido y siempre que no ejerza los derechos que le amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal. Una vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas . Asimismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a INFORMÁTICA RÀPITA SL con domicilio C / Esglesia Nova, 75 43540 San Carlos de la Rápita o enviando un correo electrónico a informaticarapitasl@gmail.com junto con la fotocopia de su DNI o documento análogo en derecho, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer.

Descobreix Els
Nostres Serveis

Parlem!